Gjørtler Totto Eide

                                                Metallstøperi og smykkeverksted på Kulturfabrikken i Mandal

Kurs

Jeg demonstrerer sandstøping på markeder, festivaler, på skoler og på eget verksted. 

For skoler har jeg flere alternativer, fra ren demonstrasjon, til kortere eller lengere prosjekter hvor elevene får støpe sine egne smykker!

Kanskje dette kan utvides?

Utenfor eget verksted

Gjørtler Totto Eide - totto@mac.com - tlf 901 65 604 Keiser Nicolausgt 8-12 4515 MANDAL